HomeКако да се упишем у Централни Регистар?
Print PDF
Version in Serbian only

Руковалац збирки податка о личности се региструје на апликацију Централног регистра (у даљем тексту: ЦР), да би преко личног wеб портала директно могао уносити евиденције о збиркама података о личности које успоставља и води ради уписа у ЦР.

У ЦР уписују се најаве збирки податка и постојеће евиденције збирки података.

Поступак регистрације зависи од тога да ли сте:

 

Пре регистрације и уписа збирки у Централни регистар, предлажемо да погледате поступакCONTACT

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000, Tel: +381 11 3408 900, Fax: +381 11 3343 379, Еmail:office@poverenik.rs