Print PDF
Version in Serbian only

Ако први пут приступате Центрaлном регистру, тј. ако се већ нисте регистровали, изаберите опцију “Нови руковалац”, на екрану ће Вам се приказати форма за унос података.

Постоје два начина да као Руковалац попуните поља која је обавезно попунити да би се регистровали, и то:

1. у поље „За аутоматско преузимање основних податка о руковаоцу из базе АПР унесите матични број предузећа“ довољно је укуцати матични број правног лица уз избор опције “ПРЕУЗМИ”.

03 - APR preuzimanje

Уколико сте уписани у АПР исписаће Вам се сви подаци који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, потребно је само дописати податак о електронској адреси, из разлога што ћете на ту адресу добити обавештење о Вашој активацији као корисника апликације од стране Повереника, као и податак о Вашем кориничком имену и лозинки, које шаљемо и поштом.

Не препоручује се уписивање личних Е-маил адреса физичких лица, посебно ако садрже име и презиме лица, већ Е-маил адресе групе, организације или одељка (на пример: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ... и сл.)

2. као и могућност да сами укуцате обавезне „Податке о руковаоцу“, односно обавеза да их укуцате уколико нисте регистровани у АПР

04 - podaci o rukovaocu

  • у пољу „Врста руковаоца“ потребно је да са падајућег менија изаберете врсту руковаоца којој припадате, нпр. Привредно друштово, Физичко лице (Предузетник, Адвокат, ..) и др.;
  • у пољу „Назив“ уноси се само назив приведног субјекта без додатка који означавају правну форму, седиште и ближе одређење делатности, нпр „БЕТА ТРЕЈД“;
  • у пољу „Матични број“ уноси се матични број приведног субјекта;
  • у пољу „ПИБ“ уноси се порески идентификациони број приведног субјекта;
  • у пољу „Шифра делатности“ уноси се бројчана ознака шифре делатности приведног субјекта; “
  • уноси се електронска адреса приведног субјекта као руковаоца подацима о личности, обавезно је поље, и на ту адресу ћете добити обавештење о Вашој активацији као корисника аплкације од стране Повереника. Не препоручује се уписивање личних е-маил адреса физчких лица, посебно ако садрже име и презиме лица, већ е-маил адресе групе, организације или одељка (на пример: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ... и сл.)
  • у поља, "Улица“„Број и слово“ „Спрат“ "Број стана“ „Број поште“Општина назив“ и „Место назив“ уноси се општина, место, улица, број и слово и спрат, број стана места одакле се управља привредним субјектом и које је у оснивачком акту опредељено као седиште привредног субјекта;

Да бисте се успешно регистровали као нови руковалац неопходно је да приликом поступка регистрације пријавите и/или најавите НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ЕВИДЕНЦИЈУ.

CONTACT

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000, Tel: +381 11 3408 900, Fax: +381 11 3343 379, Еmail:office@poverenik.rs