НасловнаКако да се упишем у Централни Регистар?
Штампа ПДФ

Руковалац збирки податка о личности се региструје на апликацију Централног регистра (у даљем тексту: ЦР), да би преко личног wеб портала директно могао уносити евиденције о збиркама података о личности које успоставља и води ради уписа у ЦР.

У ЦР уписују се најаве збирки податка и постојеће евиденције збирки података.

Поступак регистрације зависи од тога да ли сте:

 

Пре регистрације и уписа збирки у Централни регистар, предлажемо да погледате поступакКОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15, Београд 11000,   Тел: +381 11 3408 900,   Факс: +381 11 3343 379,   Емаил: office@poverenik.rs