Штампа ПДФ

Приступ регистрованог руковаоца Централном регистру:

  • прво изаберите опцију “Упис у регистар”, на почетној страници апликације (као на Слици 1.)

slika

  • Затим изаберите опцију “Регистровани руковалац”,

slika

  • одабиром опције "Регистровани руковалац" на екрану ће Вам се приказати форма за унос вашег корисничког имена и шифре, које кад унесете приступате свом wеб порталу

slika

  • преко свог web portala ћете и убудуће вршити упис у Централни регистар, како нових евиденција, тако и свих промене које су настале у евиденицјама о личности које успостављате и водите.

Напомена:
Регистровани руковалац је онај који је прошао поступак регистрације и попунио податке о себи као руковаоцу и пријавио и/или најавио збирк-у/е података о личности. Након регистрације и упаривања збирки од стране Повереника, добили сте обавештење о Вашој активацији као корисника апликације као и корисничко име и лозинку за приступ Вашем wеб порталу које ћете користити приликом сваког следећег приступа Централном регистру. Податке о Вашем корисничком имену и лозинки, шаљемо Вам и електронски и поштом.

КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15, Београд 11000,   Тел: +381 11 3408 900,   Факс: +381 11 3343 379,   Емаил: office@poverenik.rs