Поступак регистрације и уписа збирки у регистар

Штампа

На дијаграму је приказан поступак регистрације и уписа збирки у Централни регистар

Dijagram UPIS U CR - cir