Регистровани руковалац

Штампа

Приступ регистрованог руковаоца Централном регистру:

slika

slika

slika

Напомена:
Регистровани руковалац је онај који је прошао поступак регистрације и попунио податке о себи као руковаоцу и пријавио и/или најавио збирк-у/е података о личности. Након регистрације и упаривања збирки од стране Повереника, добили сте обавештење о Вашој активацији као корисника апликације као и корисничко име и лозинку за приступ Вашем wеб порталу које ћете користити приликом сваког следећег приступа Централном регистру. Податке о Вашем корисничком имену и лозинки, шаљемо Вам и електронски и поштом.