Štampa PDF

Ako prvi put pristupate Centralnom registru, tj. ako se već niste registrovali, izaberite opciju “Novi rukovalac”, na ekranu će Vam se prikazati forma za unos podataka.

 Postoje dva načina da kao Rukovalac popunite polja koja je obavezno popuniti da bi se registrovali, i to:

1. u polje „Za automatsko preuzimanje osnovnih podatka o rukovaocu iz baze APR unesite matični broj preduzeća" dovoljno je ukucati matični broj pravnog lica uz izbor opcije "PREUZMI".

03 - APR preuzimanje

Ukoliko ste upisani u APR ispisaće Vam se svi podaci koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, potrebno je samo dopisati podatak o elektronskoj adresi, iz razloga što ćete na tu adresu dobiti obaveštenje o Vašoj aktivaciji kao korisnika aplikacije od strane Poverenika, kao i podatak o Vašem koriničkom imenu i lozinki, koje šaljemo i poštom.

Ne preporučuje se upisivanje ličnih E-mail adresa fizičkih lica, posebno ako sadrže ime i prezime lica, već E-mail adrese grupe, organizacije ili odeljka (na primer: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ... i sl.)

2. kao i mogućnost da sami ukucate obavezne „Podatke o rukovaocu", odnosno obaveza da ih ukucate ukoliko niste registrovani u APR

04 - podaci o rukovaocu

  • u polju „Vrsta rukovaoca" potrebno je da sa padajućeg menija izaberete vrstu rukovaoca kojoj pripadate, npr. Privredno društovo, Fizičko lice (Preduzetnik, Advokat, ..) i dr.;
  • u polju „Naziv" unosi se samo naziv privednog subjekta bez dodatka koji označavaju pravnu formu, sedište i bliže određenje delatnosti, npr „BETA TREJD";
  • u polju „Matični broj" unosi se matični broj privednog subjekta;
  • u polju „PIB" unosi se poreski identifikacioni broj privednog subjekta;
  • u polju „Šifra delatnosti" unosi se brojčana oznaka šifre delatnosti privednog subjekta;
  • " unosi se elektronska adresa privednog subjekta kao rukovaoca podacima o ličnosti, obavezno je polje, i na tu adresu ćete dobiti obaveštenje o Vašoj aktivaciji kao korisnika aplkacije od strane Poverenika. Ne preporučuje se upisivanje ličnih e-mail adresa fizčkih lica, posebno ako sadrže ime i prezime lica, već e-mail adrese grupe, organizacije ili odeljka (na primer: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ... i sl.)
  • u polja, "Ulica"„Broj i slovo" „Sprat" "Broj stana" „Broj pošte" „Opština naziv" i „Mesto naziv" unosi se opština, mesto, ulica, broj i slovo i sprat, broj stana mesta odakle se upravlja privrednim subjektom i koje je u osnivačkom aktu opredeljeno kao sedište privrednog subjekta.

Da biste se uspešno registrovali kao novi rukovalac neophodno je da prilikom postupka registracije prijavite i/ili najavite NAJMANJE JEDNU EVIDENCIJU.

KONTAKT

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000,   Tel: +381 11 3408 900,   Fax: +381 11 3343 379,   Email: оffice@poverenik.rs