Štampa PDF

Pristup registrovanog rukovaoca Centralnom registru:

prvo izaberite opciju "Upis u registar", na početnoj stranici aplikacije (kao na Slici 1.)

slika

  • Zatim izaberite opciju "Registrovani rukovalac",

slika

  • odabirom opcije "Registrovani rukovalac" na ekranu će Vam se prikazati forma za unos vašeg korisničkog imena i šifre, koje kad unesete pristupate svom web portalu

slika

  • preko svog web portala ćete i ubuduće vršiti upis u Centralni registar, kako novih evidencija, tako i svih promene koje su nastale u evidenicjama o ličnosti koje uspostavljate i vodite.

Napomena:

Registrovani rukovalac je onaj koji je prošao postupak registracije i popunio podatke o sebi kao rukovaocu i prijavio i/ili najavio zbirk-u/e podataka o ličnosti. Nakon registracije i uparivanja zbirki od strane Poverenika, dobili ste obaveštenje o Vašoj aktivaciji kao korisnika aplikacije kao i korisničko ime i lozinku za pristup Vašem web portalu koje ćete koristiti prilikom svakog sledećeg pristupa Centralnom registru. Podatke o Vašem korisničkom imenu i lozinki, šaljemo Vam i elektronski i poštom.

KONTAKT

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000,   Tel: +381 11 3408 900,   Fax: +381 11 3343 379,   Email: оffice@poverenik.rs