НасловнаStatus mojih zbirki
Štampa PDF

status zbirki

Najavljene zbirke podataka o ličnosti

Upis namere uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti, tj. Najave zbirki podataka o ličnosti prijavljuju se Povereniku radi prethodne provere shodno članu 49. i 50. Zakona i Pravilniku o načinu prethodne provere radnji obrade podataka o ličnosti i upisuju u Centralni registar.

Napomena:

Pretragom Centrlnog registra i pregledom NAJAVA nekog pravnog subjekta na internetu će samo biti vidljiv podatak da određeni pravni subjekt koji primera radi, sprovodi nagradnu igru, ima jednu najavu, nije vidljivo na internetu koja najava je u pitanju.

Za to postoje minimum dva razloga, i to:

ako neka pravno lice želi da sprovede nagradnu igru i u tu svrhu prikuplja podatke o ličnosti, a kako je pravni subjekt u obavezi da Povereniku dostavi obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti najkasnije 15 dana pre uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti, tako bi postojala mogućnost da se ukoliko bi najava u tom periodu bila vidljiva na internetu, dođe do primera radi, krađe nagradnog slogana ili ideje, to je jedan od razloga što se ne vidi koja najava je u pitanju.

kao i zbog samih učesnika u nagradnoj igri, koji pre nego što bi dali svoje podatke o ličnosti pravnom licu koje sprovodi nagradnu igru, mogu prvo da provere da li je to pravno lice najavilo zbirku u Centralnom registaru, odnosno da li je Poverniku dostavilo Obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti, i time da se uvere da to pravno lice ima stvarno jednu evidenciju u najavi.

Evidentirane zbirke podataka o ličnosti

U ovu grupu spadaju zbirke:

  1. PRIJAVE zbriki podataka o ličnosti koje Vi kao rukovalac vodite pre dana uspostavljanja Centralnog registra, tj. 14.05.2010. godine i koje ste kao takve prijavili Povereniku, kada ove zbirke prođu uparivanje kroz ISP (Informacioni sistem Poverenika), tada ste zbirke koje uspostavljate i vodite uspešno UPISALI u Centralni registar Poverenika.
  2. Po isteku 15. dana roka od NAJAVE, tj. Obaveštenja o nameri uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti, rukovalac će ovu zbirku PRIJAVITI Povereniku (klikom na dugme Prijavi u delu Najavljene zbirke podatka o ličnosti), kada ova zbirka prođe uparivanje kroz ISP, tada ste zbirku koju ste prvo NAJAVILI, sada PRIJAVILI i upešno upisali u Centralni registar Povernika.

Zbirke u postupku registracije

U ovoj grupi se nalaze zbirke podataka o ličnosti koje ste Vi upravo popunili preko svog web portala, odštampali, potpisali, pečatirali i poslali jedan primerak na adresu Poverenika, tj. to su zbirke u procesu upisavanja, a dok ne prođu uparivanje kroz ISP (tj. uparivanje podataka koji su stigli poštom i onih koje smo primili preko web-a) zbirka se nalazi u ovoj grupi U POSTUPKU REGISTRACIJE. Čim prođe uparivanje, prelazi u grupu Evidentirane zbirke podataka o ličnosti.

 

 

KONTAKT

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000,   Tel: +381 11 3408 900,   Fax: +381 11 3343 379,   Email: оffice@poverenik.rs